Tüzük

STBC’nin Esas Tüzüğü iş amacımızı ve temel organizasyon çerçevemizi tanımlar.

Dernek tüzüğünde aşağıdaki hususlar tanımlanmıştır:

• Şirket Adı, İkametgahı ve Amacı
• Derneğin Kurumsal Organları

  • Mali yıl
    • Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

Almanca Dernek Tüzüğü: Tıklayınız.
İngilizce Dernek Tüzüğü: Tıklayınız.